Khánh Hòa hướng đến ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý cơ sở dữ liệu bài chòi

Khánh Hòa cùng 8 tỉnh thành Nam Trung Bộ đã tích cực bảo tồn, phát huy các giá trị của nghệ thuật bài chòi vốn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.

Từ việc thực hành nghệ thuật, truyền dạy, sáng tạo cho đến hoạt động kiểm kê, thống kê, hệ thống hóa tư liệu di sản bài chòi đều đã được quan tâm triển khai. Đặc biệt, trong xu thế số hóa hiện nay, việc bảo tồn di sản bài chòi qua ứng dựng công nghệ thông tin cũng được xem là một trong những cách thức quan trọng, góp phần gìn giữ và bảo tồn hiệu quả loại hình nghệ thuật di sản này.

Hội thảo Khoa học cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý cơ sở dữ liệu nghệ thuật bài chòi ở Khánh Hoà” vừa được tổ chức đã thu hút hơn 200 nhà quản lý, nghiên cứu văn hoá; các nghệ nhân bài chòi tham dự. Tại đây, Ban tổ chức giới thiệu, trình chiếu phần mềm quản lý, khai thác dữ liệu nghệ thuật Bài chòi ở Khánh Hoà. Toàn bộ tư liệu, hiện vật liên quan đến bài chòi Khánh Hòa đều được số hóa, cập nhật lên phần mềm. Ngoài ra, phần mềm còn xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước về bảo tồn nghệ thuật bài chòi ở Khánh Hòa một cách hiệu quả, kịp thời, nhanh chóng thông qua các chức năng như: quản lý tài khoản người dùng, danh mục bài chòi; quản lý tin tức, bình luận, tìm kiếm, tra cứu… Phầm mềm là một trong những nội dung thuộc đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý cơ sở dữ liệu nghệ thuật bài chòi ở Khánh Hòa” được UBND tỉnh phê duyệt năm 2020.

Hiện nay, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến nghệ thuật bài chòi chủ yếu tập trung ở lĩnh vực văn hóa, chưa có nghiên cứu nào liên quan đến việc số hóa dữ liệu bài chòi cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý bài chòi. Vì vậy đề án ” Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý cơ sở dữ liệu nghệ thuật bài chòi ở Khánh Hòa” được xem là đề án tiên phong trong việc hướng đến mục tiêu số hóa dữ liệu để quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của nghệ thuật bài chòi. Ngay buổi ra mắt; phần mềm quản lý, khai thác dữ liệu nghệ thuật bài chòi ở Khánh Hòa đã nhận được sự quan tâm, đánh giá tích cực từ các nhà quản lý, nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân bài chòi cũng như các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Xuất hiện từ khoảng thế kỷ XV, nghệ thuật bài chòi đã trải qua một quá trình phát triển dài trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân vùng Nam Trung Bộ. Từ một trò chơi dân gian, bài chòi phát triển thành một hình thái nghệ thuật diễn xướng với nhiều loại hình đa dạng. Nghệ thuật diễn xướng bài chòi cũng góp phần quan trọng trong việc làm phong phú và đa dạng thêm nền văn hóa dân gian của tỉnh Khánh Hòa. Do đó, việc từng bước số hóa, đưa công nghệ vào quản lý dữ liệu bài chòi là một trong những việc làm cần thiết; thể hiện sự nỗ lực của Khánh Hòa trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật của di sản bài chòi. Có như vậy, các tư liệu, tài liệu di sản bài chòi Khánh Hòa mới luôn được cập nhật, thích ứng, phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ, từng giai đoạn mới; từng bước góp phần đưa hệ thống dữ liệu bài chòi Khánh Hòa thêm đầy đủ, đa dạng, phong phú và khoa học.

Diệu An, Hồng Quang, Khánh Trang – https://vtv.vn/vtv8/khanh-hoa-huong-den-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-de-quan-ly-co-so-du-lieu-bai-choi-20230723122117458.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *